Politika privatnosti tvrtke Meditel usluge d.o.o

Davanje suglasnosti odnosi se na sve osobne podatke koje tvrtka Meditel usluge d.o.o. i mogu u određenim situacijama prikupljati prilikom posjete web mjestima tvrtke, predbilježbe na Newsletter, formama na društvenim mrežama kontaktiranja u kontekstu ostvarenja poslovne suradnje, interakcije s Meditel usluge d.o.o. u svojstvu poslovnog ili privatnog korisnika, dobavljača, poslovnog partnera i slično. To između ostalog obuhvaća i osobne podatke prikupljene na Internetu ili izvan njega. U cilju ostvarivanja prava na zaštitu osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka)) tražimo i Vašu suglasnost o korištenju Vaših osobnih podataka.

 

Svrha prikupljanja osobnih podataka

Pri poslovanju s tvrtkom Meditel usluge d.o.o. u svojstvu poslovnog klijenta, dobavljača ili poslovnog partnera, od Vas ćemo zatražiti da podijelite svoje osobne podatke s nama u sljedeće svrhe:

Osobni podaci koje Meditel usluge d.o.o. može prikupljati

Prilikom interakcije s tvrtkom Meditel usluge d.o.o. putem e-maila, weba ili društvenih mreža (npr. ako označite da vam se sviđa Meditel usluge d.o.o. na Facebooku), možemo zatražiti ili dobiti određene podatke kao što su:

Također, putem kolačića ili sličnih tehnika možemo prikupljati osobne podatke, uključujući između ostalih i sljedeće:

Kada s tvrtkom Meditel usluge d.o.o. komunicirate u svojstvu poslovnog ili privatnog klijenta, dobavljača ili poslovnog partnera, možemo prikupljati sljedeće podatke:

Načini prikupljanja osobnih podataka Osobne podatke s tvrtkom Meditel usluge d.o.o. možete podijeliti kroz (ne ograničavaju se na):

Kada s tvrtkom Meditel usluge komunicirate u svojstvu poslovnog korisnika, dobavljača ili poslovnog partnera, prikupljanje podataka se vrši i kroz:

 

  1. Pristanak Za prikupljanje podataka te njihovu upotrebu možete biti zatraženi da date svoju suglasnost.
  2. Pravo na brisanje Možete zatražiti brisanje svih svojih osobnih podataka za koje ste prethodno dali suglasnost za korištenje.
  3. Prenosivost podataka Imate mogućnosti prenijeti svoje osobne podatke iz jednog elektronskog sustava obrade u drugi bez sprječavanja kontrolora podataka.
  4. Opoziv privole Vaše je pravo da u potpunosti ili djelomice, bez posljedica i objašnjenja možete odustati od dane privole i zatražiti prestanak aktivnosti obrade Vaših osobnih podataka i marketinške aktivnosti usmjerene prema Vama. Opoziv možete podnijeti osobno, e-mailom ili poštom na adresu Matije Divkovića 27,Zagreb ili e-poštom na info@meditelusluge.hr.
  5. Pravo na ograničenje obrade podataka Ispitanik ima pravo od voditelja obrade ishoditi ograničenje obrade ako: